KHO ỨNG DỤNG – LigoSTORE

Tích hợp những công cụ tốt nhất giúp vận hành kinh doanh hiệu quả

LigoERP – Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp hợp nhất

Được phát triển tập trung cho Doanh nghiệp “thương mại vừa và nhỏ”. Hệ thống duy nhất có thể số hóa 99% doanh nghiệp 4.0

Đăng ký dùng thử miễn phí

LigoERP

LigoCHAT